SAKE AKASHI TAI GINJO YUZUSHU
LIQUORI
SAKEAKASHI-TAI
CL. 5034,90 €
Categoria: Sake
Produttore Akashi-Tai
Nazione: Giappone
Alcol: 10%
SAKE HONJOZO GENSHU TOKUBETSU
LIQUORI
SAKEAKASHI-TAI
CL. 7034,90 €
Categoria: Sake
Produttore Akashi-Tai
Nazione: Giappone
Alcol: 19%
SAKE HONJOZO TOKUBETSU
LIQUORI
SAKEAKASHI-TAI
CL. 7034,90 €
Categoria: Liquore
Produttore Akashi-Tai
Nazione: Giappone
Alcol: 15%

Benvenuto

Conferma la tua età per continuare Ho almeno 18 anni Non ho ancora 18 anni